Blog Image

No Nonsense Design

Certifierad Passiv Hus Designer

Miljö Posted on 20 Mar, 2011 00:15:04

Under hösten 2010 gick jag en niodagarskurs i projektering av lågenergihus – s.k. passivhus. Denna metodologi baseras på att man gör högisolerade hus med speciella fönster och ventilationssystem med energiåtervinning.
Efter att ha klarat tentamen är jag nu Internationellt Certifierad Passiv Hus Designer.Energy 2050

Miljö Posted on 23 Oct, 2009 12:09:41

Så har jag då varit på ytterligare energirelaterade seminarier. Först ut var
Klimatforum 3/10, följt av Seminarium om hållbar trafik 4/10, bägge på ABF i Stockholm.

I måndags 20/10 var det då dags för att se de riktiga tungviktarna på Energy 2050, arrangerat av Kungl. Vetenskapsakademien i anslutning till Sveriges ordförandeskap i EU. Målet med seminariet var att att diskutera energifrågor samt få fram ett kort upprop inför klimatförhandlingarna i Köpenhamn i december. Flera prominenta forskare i energiområdet föreläste och seminariet avslutades av ett kort anförande av EU:s energikommissionär Andris Piebalgss.

Det mest upplyftande var att få ta del av hur snabbt utbyggnaden av solbaserade kraftverk fortlöper i Spanien (inte PV-solceller) där solenergin förångar vatten som driver en turbin.

Annars är det mest dystra tongångar. Nästa generations kärnkraft och fusion är inte färdiga förrän 2050. Batterier till elbilar förbättras tyvärr alltför långsamt och gör att bensinbilar fortsätter att vara ett bättre alternativ prestanda/pris-mässigt.

Kjell Aleklett (se bild), professor i fysik vid Globala Energisystem Uppsala Universitet samt ordförande i ASPO International, talade om situtationen för drivmedel till fordon 2050. Naturgasen sinar snabbt, oljan likaså och kol kan ej konverteras i tillräckligt stor skala för att ersätta dessa två.

Kontentan är att vi troligtvis får en väldigt jobbig övergångsfas till nåt slags hållbart samhälle inom en snar framtid, ty den billiga energi vi tar för given håller på att ta slut.Peak Oil

Miljö Posted on 06 Oct, 2009 15:16:58

Något som vi tar ganska för givet i vårt samhälle och som är grunden för vår civilisation – den billiga energin i form av olja – håller på att sina.

I juni deltog jag på Informal conference for ASPO & The Oil Drum Members, som arrangerades i Perugia i centrala Italien.

Peak Oil är termen som avser produktionstoppen för världens oljeproduktion. Mycket talar för att vi har passerat toppen vilket innebär att det blir säljarens marknad och inte köparens.
Detta kommer medföra att olja blir mycket dyrare. Eftersom hela vårt samhälle har byggt upp ett kraftigt beroende av olja kommer de närmsta åren innebära drastiska förändringar.
Det finns dessvärre inget fullgott alternativ till oljan, utan kommer nog att få nöja oss med mindre energi.

Ur en arkitekts synvinkel tror jag att energieffektivisering i befintliga hus kommer att bli än mer prioriterat. Stadsbyggnadsmässigt gissar jag att de utglesningstendenser vi har sett kommer att upphöra.
Privatbilism och flyget kommer att minska då de troligen kommer att drabbas av kraftiga kostnadsökningar.