Under hösten 2010 gick jag en niodagarskurs i projektering av lågenergihus – s.k. passivhus. Denna metodologi baseras på att man gör högisolerade hus med speciella fönster och ventilationssystem med energiåtervinning.
Efter att ha klarat tentamen är jag nu Internationellt Certifierad Passiv Hus Designer.