Så har jag då varit på ytterligare energirelaterade seminarier. Först ut var
Klimatforum 3/10, följt av Seminarium om hållbar trafik 4/10, bägge på ABF i Stockholm.

I måndags 20/10 var det då dags för att se de riktiga tungviktarna på Energy 2050, arrangerat av Kungl. Vetenskapsakademien i anslutning till Sveriges ordförandeskap i EU. Målet med seminariet var att att diskutera energifrågor samt få fram ett kort upprop inför klimatförhandlingarna i Köpenhamn i december. Flera prominenta forskare i energiområdet föreläste och seminariet avslutades av ett kort anförande av EU:s energikommissionär Andris Piebalgss.

Det mest upplyftande var att få ta del av hur snabbt utbyggnaden av solbaserade kraftverk fortlöper i Spanien (inte PV-solceller) där solenergin förångar vatten som driver en turbin.

Annars är det mest dystra tongångar. Nästa generations kärnkraft och fusion är inte färdiga förrän 2050. Batterier till elbilar förbättras tyvärr alltför långsamt och gör att bensinbilar fortsätter att vara ett bättre alternativ prestanda/pris-mässigt.

Kjell Aleklett (se bild), professor i fysik vid Globala Energisystem Uppsala Universitet samt ordförande i ASPO International, talade om situtationen för drivmedel till fordon 2050. Naturgasen sinar snabbt, oljan likaså och kol kan ej konverteras i tillräckligt stor skala för att ersätta dessa två.

Kontentan är att vi troligtvis får en väldigt jobbig övergångsfas till nåt slags hållbart samhälle inom en snar framtid, ty den billiga energi vi tar för given håller på att ta slut.