Något som vi tar ganska för givet i vårt samhälle och som är grunden för vår civilisation – den billiga energin i form av olja – håller på att sina.

I juni deltog jag på Informal conference for ASPO & The Oil Drum Members, som arrangerades i Perugia i centrala Italien.

Peak Oil är termen som avser produktionstoppen för världens oljeproduktion. Mycket talar för att vi har passerat toppen vilket innebär att det blir säljarens marknad och inte köparens.
Detta kommer medföra att olja blir mycket dyrare. Eftersom hela vårt samhälle har byggt upp ett kraftigt beroende av olja kommer de närmsta åren innebära drastiska förändringar.
Det finns dessvärre inget fullgott alternativ till oljan, utan kommer nog att få nöja oss med mindre energi.

Ur en arkitekts synvinkel tror jag att energieffektivisering i befintliga hus kommer att bli än mer prioriterat. Stadsbyggnadsmässigt gissar jag att de utglesningstendenser vi har sett kommer att upphöra.
Privatbilism och flyget kommer att minska då de troligen kommer att drabbas av kraftiga kostnadsökningar.